Selecteer een pagina

Ons team

Reinier Buisman

Adviseur Bouwkunde en Bouwkostenmanagement

Reinier is afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Zwolle en vervolgens 10 jaar werkzaam geweest als bouwkostendeskundige bij een middelgroot architectenbureau. Na een leuke uitstap als bouwkundig onderzoeker / thermograaf heeft hij de rol van bouwkundig adviseur weer opgepakt.

Als bouwadviseur kan hij zijn brede kennis en specialisatie goed kwijt in dit prachtige vak. Een belangrijke inbreng voor veel projecten wordt geleverd als kostendeskundige in ontwerpopgaves voor architecten en vastgoedbeheerders. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd voor de projectleiding en directievoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten en voor diverse werkzaamheden in het verduurzamen van bestaand vastgoed.

Reinier vult regelmatig de flexibele schil in voor architecten, woningcorporaties, ontwikkelaars en als bouwkundig ergonomisch adviseur voor WMO-aanvragen.

Werkveld

 • Bouwkosten
 • Contractvormen
 • Projectleiding / directievoering
 • Duurzaamheid en thermografie

reinier@bouwenplusenergie.nl 
06 42484503

Menno Hayma

Adviseur Bouwkunde en kwaliteitsborging

Menno is afgestudeerd als bouwkundige en richt zich binnen ons bureau op bouwkundige aspecten, detailleringen, voert inspecties uit en is een meedenker op het gebied van bouwkundige- en kostenefficiënte oplossingen. Meedenken met zowel de opdrachtgever als eindgebruiker, flexibiliteit, nuchterheid en integriteit, kenmerkt zijn werkwijze.

Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de bouw door begeleiding, advisering en uitvoering voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. Hij weet hoe er gebouwd wordt, kent de ontwerp- en bouwfases en weet goed om te gaan met (onder)aannemers. Hij is de juiste persoon om kwaliteit te borgen bij de realisatie van bouwprojecten met verschillende contractvormen. Innovatief door gebruik van moderne middelen in het vastleggen.

Menno staat voor een helder, punctueel en gedetailleerde advisering om met een goed eindresultaat zijn bijdrage te leveren aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Kwaliteitsborging is een going-on proces waarin Menno zijn energie kwijt kan, met als doel het maximale resultaat te laten realiseren voor de opdrachtgever.

Kwaliteitstoezicht en begeleiding in het bouwproces blijft altijd aandacht vragen!

Werkveld

 • Bouwbegeleiding, directievoering en toezicht
 • Bouwkundig onderzoek en metingen
 • Kwaliteitsborging realisatieproces
 • Bouwadvies

menno@bouwenplusenergie.nl
06 51158610

Bert Pathuis

Conceptontwikkelaar en Adviseur vastgoedstrategie en duurzaamheid

Bert is bouwkundig ingenieur met de nodige bedrijfskundige bagage en beschikt over veel ervaring in de wereld van het vastgoed en werkt aan vooral maatschappelijke vastgoedvraagstukken voor onder andere zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en gemeenten. Samen met het maatschappelijk veld bouwt hij aan de toekomst van onze woon en leefomgeving, stelt woonzorgvisies en lange termijn vastgoed strategieën op en draagt zorg voor realistische, toekomstbestendige, duurzame, rendabele en optimale vastgoedoplossingen en concrete bouwprojecten. De samenwerking berust op Maatschappelijk ondernemerschap, innovatiekracht.

Om de haalbaarheid van een project aan te tonen maakt Bert een Businesscase. Hij ziet het als zijn taak ervoor te zorgen dat de vastgoedportefeuille van zijn opdrachtgevers, in functionele en financiële zin, van toegevoegde waarde is bij de visie en de ambities. Dat is een voorwaarde om ook daadwerkelijk het project te kunnen realiseren.

In zo’n proces van eerste idee tot concrete vastgoedplannen is Bert sturende kracht, verbinder, gebiedsregisseur, programma-, proces- en projectmanager.

Werkveld

 • Adviseur en manager vastgoed.
 • Strategische vastgoedbeleid.
 • Concept en -projectmaker, nieuwbouw en transformatie opgeven.
 • Haalbaarheidsonderzoek en businesscases.
 • Proces en projectmanager.

Pathuis en partners is samenwerkingspartner

bert@bouwenplusenergie.nl 
06 22413736

Hans Klünder

Energie-architect en installatieadviseur

Hans heeft de dubbele studie elektrotechniek en installatietechniek voltooid met als hoofdvak energie.  Een jarenlange ervaring als installatieadviseur in combinatie met kennisontwikkeling op het gebied van energie en bouwfysica stellen hem in staat om complexe energievraagstukken aan te pakken.

Deze kennis en een creatieve aanpak kenmerken Hans en bevorderen innovatie.

De afgelopen jaren heeft hij diverse projecten gerealiseerd met bijzondere duurzame energieconcepten.

Als deelnemer in het team Metamorphose heeft Hans in 2019 een landelijke prijsvraag gewonnen met het  thema  landelijk gebied ‘Het energielandschap van de toekomst’.

Als gastdocent probeert Hans jonge studenten mee te nemen in de wereld van verduurzaming en geeft inzicht in energievraagstukken en kostenaspecten die hierbij horen.

 

Werkveld

 • Installatie- en BENG-adviseur
 • Gecertificeerd thermograaf
 • Energievraagstukken en verduurzaming bestaand vastgoed
 • Duurzaamheid en circulair bouwen
 • Bouwfysica

hans@bouwenplusenergie.nl 
06 53433158

John van der Laan

bouwkundige

John heeft de HBO opleiding Built Environment aan de Hanze Hogeschool afgerond en is afgestudeerd in effecten op BENG-1 bij bouwkundige veranderingen.

Hij verzorgt de technische bouwaanvraagstukken en is bekwaam in BENG berekeningen en bouwkostencalculaties. Met behulp van zijn kennis op het gebied van diverse software bouwt hij continue aan vernieuwing en innovatie binnen het bedrijf.

Werkveld

 • Technische documenten omgevingsvergunning
 • Bouwkostencalculaties
 • Softwareontwikkeling
 • Onderzoek en innovatie

john@bouwenplusenergie.nl
06 27022049

 

Annemiek Baars

Junior bouwkundige

Annemiek is in 2002 afgestudeerd aan de (kunst) Academie Minerva te Groningen als grafisch vormgever. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de grafische sector en marketing, gooit ze het roer om en is zij nu bezig met de HBO-opleiding Bouwkunde. Binnen B+ E zal ze starten als junior bouwkundige in opleiding. Ze zal in eerste instantie opgeleid worden binnen B+E als BENG adviseur en dan wvttk.

Werkveld

 • Technische documenten omgevingsvergunning
 • Technisch tekenwerk
 • Grafische vormgeving
 • Marketing en administratie

annemiek@bouwenplusenergie.nl
06 51187590

B+E stagiare

Kaway Tam

Junior bouwkundige/stagiare

Kaway zal tot en met juni 2023 bij ons haar afstudeerstage lopen voor de HBO-opleiding Built Environment aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Hier gaat ze o.a. de verandering van het omgevingswet en kwaliteitsborging onderzoeken. Met de kennis die ze gaat opbouwen bij B+E, hoopt ze haar vaardigheden te kunnen aanvullen voor haar toekomst in architectuur.

Werkveld

 • Technische documenten omgevingsvergunning
 • Energie en verduurzaming
 • Stikstofdepositie berekenen met AERIUS Calculator
 • Onderzoek en innovatie

kaway@bouwenplusenergie.nl
06 13650342