Selecteer een pagina

B+E

B+E staat voor Bouwen + Energie. Met specialisten op het gebied van vastgoedstrategie, bouwadvies, energie-installatie advies kunnen wij nieuwbouw-  en onderhouds- verduurzamingsprojecten vanaf de procesfase tot en met de oplevering begeleiden, waarbij duurzaamheid vanaf de start van het proces een belangrijke pijler is.

 

Wat willen we bereiken

Projecten over bouwvraagstukken willen we duurzaam, innovatief en energieneutraal realiseren. We willen onze deskundigheid over bouwen maximaal inzetten en continue zoeken naar een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers in een woon-, werk- en leefomgeving, waar iedereen gezond en met plezier kan vertoeven.

Hoe willen we dat doen

We willen projecten initiëren, definiëren, ontwerpen en toetsen met ondersteuning van integrale kennis op het gebied van projectanalyse, bouwkunde, energie en bouwkosten.

We zijn een multidisciplinair team en we bundelen kennis om daarmee de beste resultaten voor onze opdrachtgevers en de gebruikers te bereiken.

Over B+E

We initiëren, definiëren, ontwerpen en toetsen projecten met integrale kennis op het gebied van projectanalyse, bouwkunde, energie- en bouwkosten en exploitatieanalyses.

Onze diensten zijn o.a.:

  • Strategische vastgoedbeleid
  • Haalbaarheidsonderzoek en businesscases
  • Bouwkostenadvies en calculaties
  • TCO berekeningen
  • Bouwfysica
  • Bouwtechniek, bestekken, aanbesteding contractvorming
  • Bouwmanagement, budgetbewaking
  • Toezicht, directievoering en kwaliteitsborging

Wij kunnen nieuwbouw- en onderhoudsverduurzaming projecten vanaf de procesfase tot en met de oplevering begeleiden, waarbij het onderdeel duurzaamheid vanaf de start van het proces een belangrijke pijler is.

B+E staat voor de unieke combinatie van Bouwen + Energie. Onze bouwspecialisten en energiespecialisten hebben een brede kennis op dit specifieke terrein en we zijn in staat om haalbare, betaalbare en toekomstbestendige bouwprojecten, met toegevoegde waarde voor de gebruikers en haar opdrachtgevers te realiseren.